Historie

99,88% oppetid
Periodevis tjeneste
Customer Service / Customer Portal & Helpdesk
Redusert tjeneste
Customer Service / AllCore Website
Ingen hendelser i 2 dager!
Periodevis tjeneste
Customer Service / Customer Portal & Helpdesk
Redusert tjeneste
Customer Service / AllCore Website
Periodevis tjeneste
Customer Service / Customer Portal & Helpdesk
Redusert tjeneste
Customer Service / AllCore Website
Ingen hendelser i 6 dager!
Periodevis tjeneste
Customer Service / Customer Portal & Helpdesk
Ingen hendelser i 8 dager!
Periodevis tjeneste
Periodevis tjeneste
Ingen hendelser i 14 dager!
Periodevis tjeneste
Periodevis tjeneste
Periodevis tjeneste
Customer Service / Customer Portal & Helpdesk
Periodevis tjeneste
Customer Service / AllCore Website
Periodevis tjeneste
Periodevis tjeneste
Periodevis tjeneste
Periodevis tjeneste
Redusert tjeneste
Redusert tjeneste
Ingen hendelser i 5 dager!
Periodevis tjeneste
Customer Service / Customer Portal & Helpdesk
Redusert tjeneste
Customer Service / AllCore Website
Ingen hendelser i 5 dager!
Periodevis tjeneste
Customer Service / Customer Portal & Helpdesk
Ingen hendelser i 3 dager!
Redusert tjeneste
Customer Service / AllCore Website
Periodevis tjeneste
Customer Service / Customer Portal & Helpdesk
Ingen hendelser i 5 dager!
Periodevis tjeneste
Customer Service / Customer Portal & Helpdesk
Redusert tjeneste
Customer Service / AllCore Website
Ingen hendelser i 6 dager!
Periodevis tjeneste
Customer Service / Customer Portal & Helpdesk
Ingen hendelser i 8 dager!
Periodevis tjeneste
Periodevis tjeneste
Ingen hendelser i 10 dager!
Periodevis tjeneste
Customer Service / Customer Portal & Helpdesk
Ingen hendelser i 12 dager!
Periodevis tjeneste
Ingen hendelser i 1 dag!
Periodevis tjeneste
Ingen hendelser i 3 dager!
Periodevis tjeneste
Periodevis tjeneste
Ingen hendelser i 13 dager!
Periodevis tjeneste
Customer Service / Customer Portal & Helpdesk
Ingen hendelser i 5 dager!
Periodevis tjeneste
Customer Service / Customer Portal & Helpdesk
Redusert tjeneste
Customer Service / AllCore Website
Periodevis tjeneste
VoIP Service / YOW Voip Core - Ottawa
Ingen hendelser i 6 dager!
Periodevis tjeneste
Customer Service / AllCore Website
Periodevis tjeneste
Periodevis tjeneste
Periodevis tjeneste
Customer Service / Customer Portal & Helpdesk
Redusert tjeneste
Customer Service / AllCore Website
Periodevis tjeneste
Customer Service / Customer Portal & Helpdesk
Ingen hendelser i 5 dager!
Redusert tjeneste
Customer Service / Customer Portal & Helpdesk
Ingen hendelser i 3 dager!
Periodevis tjeneste
Periodevis tjeneste
Ingen hendelser i 5 dager!
Periodevis tjeneste
Customer Service / Customer Portal & Helpdesk
Ingen hendelser i 4 dager!
Redusert tjeneste
Redusert tjeneste
Ingen hendelser i 4 dager!
Redusert tjeneste
Redusert tjeneste
Redusert tjeneste
Customer Service / Customer Portal & Helpdesk
Redusert tjeneste
Customer Service / AllCore Website
Ingen hendelser i 16 dager!
Periodevis tjeneste
Ingen hendelser i 22 dager!
Periodevis tjeneste
Ingen hendelser i rundt 1 måned!
Periodevis tjeneste
VoIP Service / YOW Voip Core - Ottawa
Ingen hendelser i 5 dager!
Redusert tjeneste
Customer Service / Customer Portal & Helpdesk
Ingen hendelser i 17 dager!
Periodevis tjeneste
Customer Service / Customer Portal & Helpdesk
Periodevis tjeneste
Customer Service / AllCore Website
Ingen hendelser i 11 dager!
Periodevis tjeneste
Customer Service / Customer Portal & Helpdesk
Redusert tjeneste
Customer Service / AllCore Website
Ingen hendelser i 1 dag!
Periodevis tjeneste
Ingen hendelser i 2 dager!
Periodevis tjeneste
Ingen hendelser i 3 dager!
Redusert tjeneste
Periodevis tjeneste
Ingen hendelser i 2 dager!
Router Maintenance
7 Berørte tjenester:
Periodevis tjeneste
Customer Service / Customer Portal & Helpdesk
Ingen hendelser i 5 dager!
Periodevis tjeneste
VoIP Service / YOW Voip Core - Ottawa
Ingen hendelser i 5 dager!
Periodevis tjeneste
Customer Service / Customer Portal & Helpdesk
Ingen hendelser i 1 dag!
Periodevis tjeneste
VoIP Service / YOW Voip Core - Ottawa
Periodevis tjeneste
VoIP Service / YOW Voip Core - Ottawa
Ingen hendelser i 1 dag!
Periodevis tjeneste
VoIP Service / YOW Voip Core - Ottawa
Ingen hendelser i 17 dager!
Redusert tjeneste
Customer Service / Customer Portal & Helpdesk
Ingen hendelser i 15 dager!
Periodevis tjeneste
VoIP Service / YOW Voip Core - Ottawa
Ingen hendelser i 28 dager!
Periodevis tjeneste
Customer Service / Customer Portal & Helpdesk

Contact Us:


© 2019 AllCore Communications. All Rights Reserved, AllCore Communications Inc.